АКЦІЇ КАЛЬКУЛЯТОР

Розкриття інформації фінансовими установами

Розкриття інформації фінансовими установами


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ в т.ч. інформація, яка надається клієнту до укладання договору страхування

Повне та скорочене найменування українською мовою ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО СТРАХУВАННЯ» (ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ»)
Повне та скорочене найменування англійською мовою «NIKO INSURANCE» SUPPLEMENTARY LIABILITY COMPANY («NIKO INSURANCE» SLC)
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 33831166
Місцезнаходження Код території за КОАТУУ – 8036100000
Україна, 01103, місто Київ, вулиця Михайла Бойчука, 37, приміщення 2
Україна, 04070, місто Київ, вул.. Набережно -Хрещатицька, причал №4
Контактний телефон, адреса електронної пошти і адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг тел.: (044) 200-04-04, факс: (044) 200-04-05
e-mail: office@insurance.niko.ua
Україна, 01103, місто Київ, вулиця Михайла Бойчука, 37, приміщення 2
Найменування особи, що надає посередницькі послуги Визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування)
Відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги, інформація щодо включення фінансової установи до відповідного реєстру фінансових установ Дата державної реєстрації 29.11.2005, номер 10701020000015253, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 425 від 28.07.2008, реєстраційний номер 11101673, видане відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 5102 від 14.12.2005
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою/ інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги права на надання відповідної фінансової послуги 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування та перестрахування.

Надання послуг із добровільного страхування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Правил страхування, що розміщені на офіційному сайті ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ». Послуги з обов’язкового страхування надаються відповідно до чинного законодавства України.

Товариство займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ним ліцензіях:
1) Ліцензія серії АВ № 398444 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
2) Ліцензія серії АВ № 398445 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
3) Ліцензія серії АВ № 429573 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування повітряного транспорту, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 11 серпня 2008 року - безстроково);
4) Ліцензія серії АВ № 398446 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
5) Ліцензія серії АВ № 398451 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
6) Ліцензія серії АВ № 398452 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
7) Ліцензія серії АВ № 398453 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
8) Ліцензія серії АВ № 398454 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
9) Ліцензія серії АВ № 398455 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
10) Ліцензія серії АВ № 398456 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
11) Ліцензія серії АВ № 398448 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
12) Ліцензія серії АВ № 398457 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
13) Ліцензія серії АВ № 398458 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування залізничного транспорту, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
14) Ліцензія серії АВ № 398447 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
15) Ліцензія серії АВ № 398449 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
16) Ліцензія серії АВ № 398450 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 17 липня 2008 року - безстроково);
17) Ліцензія серії АВ № 429727 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 11 вересня 2008 року - безстроково);
18) Ліцензія серії АВ № 429726 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (строк дії: з 11 вересня 2008 року - безстроково);
19) Ліцензія серії АВ № 483162 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
20) Ліцензія серії АВ № 483163 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
21) Ліцензія серії АВ № 483164 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
22) Ліцензія серії АВ № 483165 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язково страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. (строк дії: з 10 вересня 2009 року - безстроково);
23) Ліцензія серії АГ № 569999 на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат. (строк дії: з 21 квітня 2011 року - безстроково);
24) Ліцензія серії АВ № 594083 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування авіаційного страхування цивільної авіації. (строк дії: з 09 вересня 2011 року - безстроково);
25) Ліцензія серії АВ № 594082 на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (строк дії: з 09 вересня 2011 року - безстроково).

Ліцензії Товариства розміщені за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 35002000,00 грн.

НІКОЛАЙЧУК СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вул. Драгомирова Михайла, будинок 11, квартира 82, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8557989,00 - 24,45%

НІКОЛАЙЧУК КРІСТІНА ІВАНІВНА, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 153, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7000400,00 - 20%

НІКОЛАЙЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ, Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 153, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 10850620,00 - 31%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ", ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПВНЗІФ "КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 233658 ), І ПВНЗІФ "РУБІН" (КОД ЄДРІСІ 2331626) КОД ЄДРПОУ ЗАСНОВНИКА 34603431 АДРЕСА ЗАСНОВНИКА 04071, МІСТО КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, БУДИНОК 4ЛІТ."1Е".., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 8592991 - 24,55%
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи з інформацією про кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу Склад Наглядової ради Товариства:
Наглядова рада не утворювалась.

Склад Правління Товариства:
Лисак Оксана Богданівна – Генеральний директор;
Майоренко Олег Олегович – Перший Заступник Генерального директора;


Члени виконавчого органу не володіють часткою в статутному капіталі Товариства.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відокремлені підрозділи відсутні.
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі Ліцензії Товариства розміщені за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/

Всі ліцензії Товариства чинні
Річна фінансова та консолідована звітність Річна фінансова та консолідована звітність розміщена на сайті Товариства за наступним посиланням: https://insurance.niko.ua/about-us/financial-information/
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації щодо Товариства не відкривалася.
Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося.
Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону Внутрішні правила надання фінансових послуг Товариства (правила страхування) розміщені за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/

Особлива інформація Товариства розміщена за наступним посиланням:
https://insurance.niko.ua/about-us/general-information/
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги Національний банк України
01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240
Email: nbu@bank.gov.ua
Інформація про фінансову послугу (ціна/тарифи фінансових послуг) Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежать від вибраних умов страхування, які пропонує ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ», та визначається у відповідності з нормативними актами у сфері страхування та Правилами добровільного страхування.
Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування).
Страховий платіж визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.
Інформація про договір про надання фінансових послуг Істотні умови визначаються в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування).
Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг Під час надання послуг зі страхування ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії. Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.
При виникненні скарг звернутись до ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» можна наступним чином: за адресою місцезнаходження: 01103, місто Київ, вулиця Михайла Бойчука, 37, приміщення 2, або 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, причал №4, або за електронною адресою: office@insurance.niko.ua.
Також за захистом своїх прав споживачі фінансових послуг можуть звертатись до Національного банку України, що є державним регулятором ринків фінансових послуг.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» на виконання статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги ТДВ «НІКО СТРАХУВАННЯ» є податковим агентом, на якого відповідно до ст.18 Податкового кодексу України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) фізичній особі, та обов’язок перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника – фізичної особи.
Всі податки та збори з доходів, в результаті отримання фінансової послуги фізичною особою, нараховуються та сплачуються у відповідності до норм пп. 165.1.27 ст.165 Розділу IV Податкового кодексу України.
Порядок припинення дії договору страхування Загальний порядок припинення дії договору страхування передбачений Законом України «Про страхування». Так, згідно ст. 28 вказаного Закону:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Окрім вищезазначеної норми закону, кожен договір страхування містить розділ, в якому детально викладено погоджений сторонами порядок дострокового припинення дії договору.
Страховий випадок
 • Ваші дії при необхідності отримання послуг, передбачених Договором страхування

  Негайно, як тільки з`явиться можливість, але не пізніше 72 годин, зателефонуйте до асистанської компанії або її представника та повідомте таку інформацію:

  • прізвище та ім’я, номер Договору і термін його дії;

  • характер події, яка сталася з Вами або іншою Застрахованою особою;

  • ваше місцезнаходження та номер контактного телефону.

  Будь ласка, дотримуйтесь усіх вказівок диспетчера асистанської компанії або її представника. Від цього залежить Ваше здоров’я!

  Протягом всієї доби Ваш телефонній дзвінок буде прийнято оператором асистанської компанії за телефонами, що вказані в Договорі страхування.

  Якщо стан Вашого здоров’я не дозволяє звернутись до представництва асистанської компанії до початку лікування, при першій нагоді пред’явіть Договір представникам медичної служби та негайно зателефонуйте до асистанської компанії або Страховика, або Суб’єкту туристичної діяльності, який реалізував Вам Договір страхування.

  Додатково повідомляємо, що ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО СТРАХУВАННЯ» співпрацює з наступними асистанськими компаніями:


  • SOS SERVICE UKRAINE
           Tel +380 44 500 16 52
           Viber: +380 67 443 87 06
           e-mail: madex@sos-service.com.ua         
           тел. для відправки SMS: +38 067 443 87 06
           Обслуговування в межах України: +38 044 224 97 92
           med@sos-service.com.ua      

  • NOVA ASSISTANCE
           Tel: +380443745026
           internetional Mob./ WhatsApp +373 79 005 222
           e-mail: office@novasist.net
           www.facebook.com/novaassistance/ (для зв'язку за допомогою особистих повідомлень через фейсбук)

  Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідна асистанська компанія вказана у Вашому Договорі страхування.

 • Дії при настанні страхового випадку:

  • Негайно, але не пізніше однієї години після настання випадку, що має ознаки страхового, повідомити і викликати на місце події представників компетентних органів (відповідно до характеру події), дочекатися і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події.

  • Зателефонувати в цілодобовий довідково-інформаційний центр ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ" зі стаціонарного або мобільного телефону:

   • (044) 200 04 03
   • 0 800 303 333 (дзвінки в межах України безкоштовно)

   Оператор центру допоможе скоординувати дії, при необхідності, викличте швидку допомогу, евакуатор та аварійного комісара.

  • Повідомити оператору своє ПІБ, місце, час події, пошкодження в результаті події та номер договору страхування (номер зазначений у Вашій сервісній картці), також дізнайтеся порядок дій, які необхідно здійснити у Вашій ситуації;
  • Протягом 2 днів, не враховуючи вихідні та святкові, написати заяву про настання страхового випадку в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ".

  Дії при настанні ДТП або будь-якої іншої події, крім викрадення:

  • включити аварійну світлову сигналізацію й виставити знак аварійної зупинки;

   • при ДТП - викликати патрульну поліцію;
   • при пожежі або замиканні електропроводки - пожежну охорону;
   • при пошкодженні Вашого автомобіля в результаті протиправних дій третіх осіб – патрульну поліцію;
  • при можливості отримати від співробітника компетентного органу наступні документи:

   • При ДТП (дорожньо-транспортна пригода):

    • а) копію схеми ДТП та протоколу (за можливості фотофіксації);
   • При ПДТО (протиправні дії третіх осіб):

    • a) довідку, що підтверджує Ваше звернення до відділення поліції.
    • b) довідку про порушення кримінальної справи, або довідку про відмову в порушенні кримінальної справи, якщо в ході пошукової діяльності правопорушника не вдалося виявити.
   • При стихійних явищах:

    • a) довідку з обласного (районного) гідрометцентру про вплив атмосферних явищ.
   • При пожежі:

    • а) акт пожежної охорони про подію, де буде чітко зазначена дата, час і причини виникнення пожежі.

  При ДТП страхувальник повинен пам'ятати наступне:

  • до прибуття патрульної поліції не змінювати положення предметів або транспортних засобів, що мають відношення до ДТП, крім випадків, коли необхідне надання екстреної допомоги потерпілим;
  • не давайте ніяких письмових обіцянок і не робіть ніяких заяв;
  • у жодному разі не визнайте добровільно свою провину; навіть очевидна, на Ваш погляд, ситуація може обернутися самим непередбачуваним чином, тому повну або часткову провину визначають компетентні органи;
  • усі документи (за винятком пояснень інших учасників і очевидців аварії) оформлюються на місці ДТП відповідними представниками у вашій присутності; Ви маєте право робити свої зауваження, вказувати на важливі, з вашого погляду, обставини й вимагати їхнього зазначення в документах, усі графи й розділи в первинних документах повинні бути заповнені або закреслені якщо вони не несуть ніякої інформації;
  • евакуацію автомобіля з місця події можна зробити тільки після документального оформлення факту ДТП співробітниками патрульної поліції та отримання від них відповідного дозволу, вартість евакуації СК відшкодує Вам в розмірі ліміту встановленого в договорі страхування;
  • Згідно з Наказом МВС України від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих не в автоматичному режимі», форма первинної довідки про пошкодження транспортних засобів у дорожньо-транспортній пригоді та порядок її видачі поліцейськими не передбачена.

  Дії при викраденні застрахованого транспортного засобу:

  • негайно, як тільки Вам стане відомо про те, що трапилося, необхідно викликати співробітників поліції;
  • протягом строку, передбаченого КПК України, співробітники поліції повинні видати Вам документ, що підтверджуює відкриття кримінальної справи за фактом викрадення;

  Страхувальник повинен пам'ятати наступне: ніколи не залишайте (навіть якщо Ви виходите на декілька хвилин) документи на автомобіль (тех. паспорт, доручення) і ключ запалювання\доступу в транспортному засобі, оскільки виплата страхового відшкодування у випадку викрадення здійснюється СК тільки при наявності документів на автомобіль (тех. паспорт, доручення) і повного комплекту ключів.

  Після документального оформлення страхового випадку Ви можете отримати консультацію безпосередньо у співробітників відділу врегулювання збитків ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО СТРАХУВАННЯ" за телефонами:

  • (044) 200 04 03
  • (044) 200 04 04 з 9:00 до 18:00
Контакти